1-Vergi nedir? Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. 2- Bütçe nedir? Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir. 3- Verginin ilkelerini yazınız. - Vergide adalet ilkesi - Vergide kesinlik ilkesi - Vergide ekonomiklik ilk MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-Muhtasar beyanname hakkında bilgi veriniz. Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. 2- Stopaj nedir? Gelir veya kurumlar vergi MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-Arz nedir? Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. 2- Enflasyon nedir? Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesidir. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki devamlı bir artış sürecinin yanında paranın değerindeki sürekli bir düşmeyi de MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

21-16.03.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı KDV tutarı ve yarısı peşin, kalanını 5 aylık banka kredisi ile alıyor. KDV % 8 hariç. ………………………………16.03.2009……………………………….. 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa He MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

11-28.02.2009 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 6.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 6.200 TL olduğu belirlenmiştir. ………………………………28.02.2009……………………………….. 197 Sayım ve Tesellüm Noka MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-02.02.2009 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç. ………………………………02.02.2009……………………………….. 153 Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı   15.000 2.700   MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-İşletme defteri nedir? İşletme defteri, Türk Ticaret Kanununa göre ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterlerdir. 2- Gider nedir? Gider, işletme faaliyetlerini yürütebilmek için yapılan ve belli bir döneme ait olan varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal ifadesidir. 3- Gelir nedir? Gelir işletmenin mal veya hizmet satışlarından dolayı elde ett MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-Fatura nedir? Fatura, satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. 2- Çek nedir? Çek bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri niteliğinde olan kıymetli bir evraktır. 3- Menkul kıymetleri MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-Bilanço nedir? Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. 2- Bilançonun temel denkliği nedir? Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilan MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

1-Muhasebenin tanımı nedir? Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır. 2- Muhasebenin fonksiyonları nedir? Muhasebenin fonksiyonlarını kaydetme, sınıflandırma, özetleme ve raporlama (yorumlama) olarak dört ana grupta to MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 4.440 sayfa, 4.439. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020304.4364.4374.4384.4394.440
KAPAT
Yandex.Metrica