Şu anda "MUHASEBE" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

Genel muhasebe ders notları arasında muhasebe kayıt yöntemleri önem arz etmektedir. Muhasebe sisteminde iki tür kayıt yöntemi vardır. Tek taraflı kayıt yöntemi ve çift taraflı kayıt yöntemi. Tek taraflı kayıt sistemi (basit kayıt): Mali olayların yalnızca bir yönünün muhasebe kayıtlarına alındığı muhasebe kayıt sistemidir. Tek taraflı kayıtta işletme hesabı defte MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

6111 muhasebe kaydı işletmelerin emtia defterlerine yaptıkları işlemlerin 6111 nolu madde hükmüne göre şekillendirilmesidir. 1-) Aktife kaydedilen emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. 2-) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, beyan ettikleri emti MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Genel muhasebe dersleri konuları aşağıda belirtilmiştir: Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları Muhasebenin temel kavramları Muhasebe kayıt yöntemleri Hesap kavramı Bilanço hesaplarının işleyiş kuralları Gelir tablosu hesaplarının işleyiş kuralları Muhasebe süreci Tek düzen hesap planı Nazım hesaplar Yevmiye defteri Açılış kaydı Yevmiye defterine kayıt mantığı Muh MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Aliş iade muhasebe kaydi satıcıların iade edilen mallarla ilgili olarak daha önce beyan ettiği vergiyi “satışlardan iade edilen işlemi gerçekleşmeyen veya işleminden vazgeçilen mal ve hizmetler nedeniyle indirilmesi gereken KDV” ile ilgili indirim konusu yapmalarını gerektirir. Alıcılar ise daha önce indirim konusu yaptıkları vergiyi “ilave edilecek KDV” ile ilgili sat MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Tevkifat kdv muhasebe kaydi tutulmasına ilişkin prosedür aşağıda yer almaktadır: Bakanlığa tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür. -Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunla MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Çeklerin muhasebe kaydı yapılırken Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde, işletmenin esas faaliyeti ile ilgili senetli borçları “32 / 42 Ticari Borçlar” hesap grubunda “321 / 421 Borç Senetleri” hesaplarında, esas faaliyeti dışında kalan fakat ticari nitelik taşıyan senetli borçları “329 Diğer Ticari Borçlar” (altında Senetli Borçlar) hesabında, herhangi bir ticari nit MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Alıştan iade muhasebe kaydı bir mal ya da hizmetin aynı dönem içerisinde iade edilmesi durumunda yapılan işlemdir. Alış iadesi, fiyat farkı, tüketicinin yaptığı iadeler, gider pusulası düzenlenirken satış fişinin veya faturanın eksik olması, iade yapıldığı dönemlerde KDV oranının değişmesi gibi birbirinden çok farklı soru ve sorunlarla karşılaşmaktayız. Her ola MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Fiyat farki faturasi muhasebe kaydi yapmak isteyen bir muhasebeci öncelikle vergilendirme usullerini iyi bilmeli, bunun yanı sıra asıl mal faturası bedelini doğru bilmeli ve yeni faturada buna atıfta bulunmalıdır. Bilindiği gibi fiyat farkları, KDV Kanununun 35 maddesindeki “….sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde” ifadesine dayanılarak, matrah değişi MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Ücret muhasebe kaydı işlemi tüm işletmelerin yapmaları gereken bir işlemdir. Buna ilişkin aşağıda bir hesaplama örneği yer almaktadır: Örnek: İşletmenin 2012 mart ayında işçilerine ödediği brüt ücretler şöyledir; çalıştırdığı işçilerden birine aylık olarak brüt 1.500 TL, diğerine ise 1.000 TL ödemiştir. İşyerinin tehlike sınıfı 2 dir. İşletme 05.04.20 MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Katma değer vergisi örneği  yani KDV örneği bazı malların ücretlerine göre değişiklik gösterir. Özellikle bu promosyonlar için geçerlidir. Bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka bir malın verilmesi veya numune ya da eşantiyon mallar verilmesi şeklinde ortaya çıkan teslimler ile gazete, dergi vb. yayın faaliyetinde bulunan kuruluşların, bu yayınlar MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 30 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...891011122030...Son »
KAPAT
Yandex.Metrica