Şu anda "MUHASEBE DERSLERİ" Kategorisindeki yazıları görüntülemektesiniz.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi         Katma Değer Vergisi , yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Katma değer vergisinin kısa adı. “KDV” dir.         Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Belge üzerinde g MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Beyannameler       Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya vergi denir. Devletin vergi toplamasındaki amaç kamu hizmetlerinin maliyetini karşılamaktır. Vergi, zorunlu ve karşılıksızdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan devl MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ       İşveren, her ay ücretlerden kestiği SSK işçi ve işveren paylarını bir sonraki ayın sonuna kadar SSK’ya ödemek zorundadır. Gerek işçi ve gerekse işveren primleri aylık prim ve hizmet bildirgesi ile bildirilerek ödenmek zorundadır. Yeni düzenlemeye göre sigortalıların primleri ve prim ödeme gün sayıları ile diğer bilgilerine il MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

SİGORTALIYI BİLDİRME       İşverenler işe alacakları sigortalıları işe başlatmadan önce nüfus cüzdanlarına göre üçer nüsha ve fotoğraflı olarak düzenleyecekleri sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirirler veya iadeli taahhütlü olarak gönderirler.       İnşaat işyerlerinde işe başlayan sigortalılar için işe başlatıldığı gün, Kuruma ilk MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

DEFTERLERİN SAKLANMASI Defter tutmak zorunda olanlar, tutmuş oldukları defterlerle bu defterlere kayıtta esas alınan tüm belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile saklamak zorundadırlar. (VUK madde 253) Örneğin birinci sınıf tacir olup bilanço esasına göre defter tutan Bay Ahmet BURAK 2006 hesap dönemine ait olarak tutmuş old MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Geçici Vergi Ödeme       Geçici vergi gerçek kişi ve tüzel kişi mükelleflerin 3 er aylık kazançlarının vergilendirilmesidir. Yani mükellefler 3 er aylık dönemler halinde yılda 4 defa geçici vergi beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerini bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmak zorundadırlar.       Geçici Vergi Dönemleri                 Beyan   MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Beyanname Verme     Mükellefler kendilerine yasa tarafından konulan yükümlülüklerini, ödevlerini yazılı olarak kendi beyanları ile gerekli kurumlara bildirirler. Bunların başında beyanname gelir. Beyanname mükellefin , işletmenin durumu ile ilgili vergi dairesine verdiği matbu formdur. Vergi Usul Kanununa göre beyanname düzenlenmesi yasal bir zorunluluktur. Beyanname vermeyen, MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Yasarkasa(Ödeme Kaydedici Cihaz) Kullanma   Katma Değer Vergisi mükelleflerinin , Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkundaki 3100 sayılı kanuna göre perakende satış yapan mükellefler , ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Mükellefler 2009 yılı için 620 TL yi aşan satışları için yazarkasa fişi düzenleyemez. Yazarkasa fişi kesme sınırı her MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Defter Tutma    Muhasebedeki tüm işlemler, objektif belgelere dayanarak gerekli defterlere kaydedilmesi gerekir. Defterlere kayıt edilmeyen hiç bir işlem geçersizdir. Defter tutma sorumluluğu tacirin en önemli sorumluluklarından biridir. Defter tutma aynı zamanda muhasebenin bilgi verme veya bilgi üretme fonksiyonunun göstergesidir. Defterler vergi uygulamalarına ve de vergi dairesi MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Tacirin Maliyeye( Vergi Dairesine) Karşı Sorumlulukları           Tacirler , faaliyetlerine başlamadan önce bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Tacir bu dilekçeyi kendisi verebileceği gibi Mali Müşavir aracılığıyla da verebilir. Daha sonra matbu form olan İŞE BAŞLAMA/BIRAKMA BİLDİRİMİni doldururlar.               MAKALENIN DEVAMINI OKUMAK ICIN TIKLAYINIZ...

Toplam 10 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234510...Son »
KAPAT
Yandex.Metrica